A világ folyamatosan változik körülöttünk és a világméretű történések, melyek egymással is bonyolult kapcsolatban vannak, személyes életünkre is kihatnak. Klímaváltozás, menekültkérdés, terrorizmus, háborúk: ezek a jelenségek társadalmi szinten az általános félelem és az idegengyűlölet erősödését, illetve zárt társadalmak kialakulását eredményezik. És bár ezen tendenciák megfordításáért sokat tehetünk racionális érvelésekkel (például információk szolgáltatásával), félelmeink igen mélyen gyökereznek bennünk és meghatároznak minket: természetes módon féltjük az életünket, a családunkat, a kultúránkat, az életmódunkat – a fenti jelenségek pedig egyértelműen hatással vannak mindezekre.

Az empátiához és mások elfogadásához elengedhetetlen, hogy képesek legyünk szembenézni a félelmeinkkel, hogy tudatosítsuk érzéseinket, és hogy alapvetően pozitívan álljunk a világhoz – vagyis, hogy magas érzelmi intelligenciával rendelkezzünk: érzékelni és kezelni tudjuk a saját és mások érzelmeit és ezek alapján, ezek ismeretében tudjunk cselekedni. Mindezek értelmében a legjobb, amit tehetünk, ha segítünk a fiatal felnőtteknek jobban megérteni önmagukat, érzéseiket és érzelmeiket, melyre projektünk számos lehetőséget kínál, hisz a más emberekkel megélt találkozások, csakúgy, mint az állatokkal megélt találkozások tükröt tartanak elénk, melynek segítségével lehetőségünk nyílik önmagunk mélyebb megismerésére.

Tevékenységünk fókuszába az ember-állat interakciókat helyeztük. A projekt során létrehozandó tréning (és az ehhez kapcsolódó képzési anyagok) segítségével arra keressük a választ, hogy az állatokkal és a természettel való kapcsolódás hogyan tud hozzájárulni az intra- és interperszonális képességeink kibontakozásához, az empátia, az önreflexió, a reziliencia, és a megküzdő-képesség fejlesztéséhez. Az ifjúsági munkásoknak szóló tréning fejlesztési folyamatába és tesztelésébe szeretnénk aktívan bevonni a célcsoportot, célunk, hogy velük együtt hozzunk létre olyan anyagokat, melyet későbbi munkájuk során hasznosítani tudnak a fenti célok elérése érdekében.

A projekt szellemi termékei:

  • egy gyakorlatgyűjtemény (korábban már kipróbált, bevált feladatok listája),
  • egy hat modulból álló, fiataloknak szóló tréning tréningvázlata,
  • az egyes modulok részletes óravázlatai (melyek a fiatalokkal való hosszú távú munka során, így például iskolai környezetben is használhatóak),
  • egy, a kurzus alkalmával a résztvevők számára kiosztható munkafüzet.

A projektben megszülető tréninget két darab, egyenként hét napos, ifjúsági vezetőknek szóló trénerképzés keretében fogjuk először kipróbálni, majd az eredményeinket fókuszcsoportos beszélgetések, további tréningalkalmak és online, illetve offline kommunikációs csatornák segítségével fogjuk terjeszteni az érdeklődők körében.

A projekt elsődleges célcsoportja az ifjúsági munkások / ifjúsági vezetők, vagyis mindazon szakemberek, akik a 13-29 éves korosztállyal foglalkoznak akár a formális, akár a non-formális oktatás keretében. Ebből a körből szeretnénk bevonni néhány főt a fejlesztési folyamatba, a tréningek tesztelésébe és végső soron ők lesznek azok, akik eljuttatják majd üzenetünket azokhoz a fiatalokhoz, akikkel mindennapi munkájuk során dolgoznak.

 

A Lehua szó nem csak projektünk angol nevének (Learning Humanity from Animals) rövidítése, de egyúttal egy polinéz fa (a Tavaszi Tűz) virágának elnevezése is. Legtöbbször bokor méretű sövénynövényként használatos, de ha hagyják szabadon nőni, magas és erős fa válik belőle – hasonlóan ahhoz, ahogyan a tréningjeink résztvevői is megerősödnek majd az állatokkal és a természettel való kapcsolódás által.

Hisszük, hogy az élő-, illetve az irodalmi alkotásokban, játékokban, mesékben megjelenő állatok (vagyis az alternatív tudásrendszer) felhasználásával képesek vagyunk olyan mély és személyes szintű változásokat előidézni, melyek segítségével javul a fiatalok megküzdőképessége és képessé válnak legyőzni az ismeretlentől való félelmüket.

Program: Erasmus+

Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Pályázati azonosító: 2016-3-HU01-KA205-002032

A projekt futamideje: 24 hónap (2017. február 1 – 2019. január 31.)
Az Európai Bizottságtól kapott támogatás összege: 130 650 Euro

Partnerek:

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Magyarország (főpályázó)
Fővárosi Növény- és Állatkert, Magyarország
Milvus Csoport, Románia
TANDEM n.o., Szlovákia

Szakmai támogatónk:
Bajor Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Akadémia (ANL), Németország

A projekt honlapja: http://www.learningfromanimals.eu
A projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/learninghumanityfromanimals/